Kategorier

Expandera/fäll ihop Hemelektronik (24)

Expandera/fäll ihop Hobby & Lek (26)

Expandera/fäll ihop Hus & Hem (117)

Expandera/fäll ihop Kultur, Nöjen & Restaurang (15)

Expandera/fäll ihop Kurser & Utbildningar (9)

Expandera/fäll ihop Motorfordon & Båtar (13)

Expandera/fäll ihop Personligt (56)

Expandera/fäll ihop Resor & Hotell (39)

Expandera/fäll ihop Skönhet & Hälsa (56)

Expandera/fäll ihop Sport & Fritid (44)

Allmänna Regler

Auktionsregler

Allmänna regler för EttBraBud.se

 1. Genom att deltaga på EttBraBud.se bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor. EttBraBud.se förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor i efterhand.

 2. Budgivningen är endast öppen för personer bosatta i Sverige. Kostnader som tillkommer för leverans eller anpassning, gäller endast lokalt. Kostnadsuppgift för områden utanför dessa, kan efterfrågas och erhållas hos de deltagande annonsörerna och bör inhämtas före budgivning.

 3. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda tillhandahåller EttBraBud.se som en mötesplats för lokala annonsörer, att i auktionsstil annonsera och marknadsföra objekt som du kan bjuda på. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda är inte avtalspart eller ombud i någon transaktion som ingåtts genom EttBraBud.se. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda är inte delaktig i köp, försäljning, utbyte eller affärer med objekt på EttBraBud.se. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda samlar inte heller in order för säljares räkning. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda tar inte ut någon avgift av säljare för att lista objekten på EttBraBud.se, inte heller av köpare som köper objekt från annonsörer som deltar i EttBraBud.se.

 4. EttBraBud.se förmedlar normalt betalning av köpesumman av förvärvade objekt mellan köpare och deltagande annonsör. I annat fall underrättas köparen om hur betalning ska ske.

 5. Alla objekt på EttBraBud.se är helt nya, såvida inget annat anges, och levereras med tillämpliga garantier som bestäms av den deltagande annonsören. Varorna och tjänsterna som erbjuds genom EttBraBud.se tillhandahålls av de deltagande företagen i befintligt skick.

 6. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda är inte säljare av objekten och tar inte på sig ansvar för objekten i något avseende. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda är ingen representant för säljaren och lämnar inga garantier. Respektive objekts deltagande annonsör är ensam ansvarig för objektbeskrivningen på EttBraBud.se och i den tryckta auktionskatalogen, produktens skick, värdering, äkthet, benämning, framställning och pris och vad i övrigt gäller för erbjudandet och försäljningen av objekten.

 7. Alla objekt på EttBraBud.se kan ses hos respektive deltagande annonsör enligt uppgift på auktionswebbplatsen EttBraBud.se och i den tryckta auktionskatalogen. Budgivare anmodas att titta på objekten, som de avser bjuda på före budgivning.

 8. EttBraBud.se är öppen för dig som är 18 år eller äldre. Anställda hos deltagande annonsörer får bjuda, men inte på objekt från sina respektive verksamheter.

 9. Det är förbjudet att använda någon metod, teknik, anordning eller mjukvara för att påverka EttBraBud.se och auktionswebbplatsens funktion. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda äger rätt att fritt besluta om och utan förvarning stänga av användare från webbplatsen EttBraBud.se.

 10. Allt innehåll på EttBraBud.se ägs av Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda eller deltagande annonsörer. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda upplåter en begränsad licens till varje användare av EttBraBud.se för personligt bruk. All annan användning, inklusive kopiering, modifiering, distribution, överföring eller uppvisande av innehållet på denna webbplats är strängt förbjudet.

 11. För EttBraBud.se tillämpas svensk lagstiftning. Du accepterar att följa tillämpliga lagar, författningar och föreskrifter beträffande deltagande i auktionen på EttBraBud.se.

 12. EttBraBud.se är undantagen från ångerrätt enligt gällande lagstiftning: I vissa fall gäller inte ångerrätten vid distansförsäljning, och för vissa varor och tjänster har konsumenten inte någon ångerrätt trots att reglerna om distansavtal generellt sett är tillämpliga. Direktivet gäller exempelvis inte vid köp på auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation. Många mycket vanliga tjänster som beställs via internet har inte någon ångerperiod enligt direktivet. Alla typer av beställningar av biljetter till kultur- och idrottsevenemang, transporttjänster såsom tåg- och flygbiljetter eller inkvartering som exempelvis hotell är utan ångerrätt. Ångerrätten gäller dessutom inte om konsumenten till exempel påbörjat en beställd tjänst medan ångerfristen fortfarande löper.

 13. Budgivning kan ske via auktionswebbplatsen eller per telefon (om du har tillgång till en e-mailadress) och vid besök i respektive annonsörs butik.

 14. Start- och sluttiden bestäms av webbplatsens klocka. Bud accepteras endast inom denna tidsperiod. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda förbehåller sig rätten att utan förvarning förlänga, avsluta eller förändra marknadsplatsen i händelse av oförutsedda tekniska problem som förändrar/försämrar funktionen på EttBraBud.se.

 15. Bud får lämnas online dygnet runt på EttBraBud.se, mellan auktionens startdatum och starttid och auktionens slutdatum och sluttid, eller under begränsad tid genom telefonsamtal till auktionens support om du har tillgång till en e-postadress.

 16. EttBraBud.se kommer att fastställa ett utropspris för varje objekt. Utropspriset är det lägsta bud som krävs för att delta i budgivningen för objektet.

 17. Varje objekt har ett reservationspris. Detta är det lägsta bud som krävs för att vinna objektet vid auktionens slut. Reservationspriset är vanligtvis 50 procent av objektets butikspris, förutom när det gäller bilar och fastigheter, där reservationspriset kan vara högre.

 18. Varje objekt har en reservationsstatus, vilken indikerar ett av två värden:

  Reservationspriset har inte uppnåtts: Det högsta hemliga maxbudet är lägre än reservationspriset och objektet kommer inte att säljas när auktionen stänger.

  Reservationspriset är uppnått: Det högsta hemliga maxbudet är minst lika högt som reservationspriset och objektet kommer att säljas till den budgivare med högst bud när auktionen stänger. 

 19. Minimipriset är det lägsta bud som en budgivare kan lägga för att ha chans att vinna objektet. Innan något bud är lagt på objektet motsvaras minimipriset av utropspriset.

 20. Eftersom auktionen löper över flera dagar (i motsats till en vanlig auktion) kan du inte alltid reagera direkt när någon lägger ett högre bud på samma objekt. Av denna anledning används ett system som kallas automatisk budbevakning, eller budgivning via ombud, på EttBraBud.se. Du väljer hur mycket du maximalt är villig att betala för ett objekt. Detta är ditt hemliga maxbud som bara du och budgivningsprogramvaran känner till. Budgivningsprogramvaran lägger det lägsta möjliga bud, som krävs för att ditt bud ska bli ledande, enligt budstegen. Om någon annan lägger ett bud på samma objekt som du och deras hemliga maxbud är lägre än ditt, höjer budgivningsprogramvaran automatiskt ditt bud i de intervall som budstegen anger (se budstegen under rubriken "Så fungerar det!") tills du åter är ledande budgivare, eller ditt hemliga maxbud har nåtts. Ditt bud kommer aldrig att överstiga ditt hemliga maxbud såvida du inte anger ett nytt, högre hemligt maxbud. Ett högre hemligt maxbud påverkar inte det bud som är lagt för din räkning såvida ditt tidigare bud inte ligger mellan två steg i budstegen.

 21. Om ditt hemliga maxbud är det första budet på ett objekt, måste det minst vara lika högt som utropspriset på objektet. Om det redan har lagts bud på alla tillgängliga antal av objektet, måste ditt hemliga maxbud överstiga det just nu ledande budet med åtminstone minimumhöjningen för det objektet (där höjningen är 25 kronor för objekt vars värde är mindre än 1 999,99 kronor; 50 kronor för objekt värda 2 000 kronor - 4 999,99 kronor; 100 kronor för objekt värda 5 000 - 9 999,99 kronor; 500 kronor för objekt värda 10 000 kr - 49 999,99 kronor och 1 000 kronor för objekt värda mer än 50 000 kronor). Om till exempel det rådande ledande budet är 2 500 kronor på ett objekt värt 4 000 kronor med ett tillgängligt antal på 1, så måste ditt hemliga maxbud vara minst 2 550 kronor.

 22. Baserat på ditt hemliga maxbud, kommer budgivningsprogramvaran att lägga det lägsta möjliga budet för din räkning, som gör dig till ledande budgivare.

  Exempel: Om ditt bud är det första budet på ett objekt läggs ett bud för din räkning som motsvarar utropspriset på objektet. Om ditt hemliga maxbud är högre än reservationspriset på objektet, kommer budgivningsprogramvaran att lägga ett bud som motsvarar reservationspriset (och förklara detta uppnått).

 23. Om en annan budgivare lägger ett hemligt maxbud på ett objekt, som du har bjudit på, och ditt hemliga maxbud på objektet är högre än den andre budgivarens hemliga maxbud, kommer budgivningsprogramvaran automatiskt att lägga ett bud för din räkning, som är så mycket högre än föregående som budstegen anger. Detta för att försäkra att du kvarstår som ledande budgivare. För bilar, fastigheter och andra objekt, med ett värde på 50 000 kronor eller mer, kommer höjningen att vara 1 000 kronor. För objekt med ett värde på mindre än 1 999,99 kronor kommer höjningen att vara 25 kronor. Budgivningsprogramvaran kommer att fortsätta bjuda på detta vis tills en av följande tre saker inträffar:

  - Inga andra bud är högre än dina.

  - Ditt hemliga maxbud har uppnåtts.

  - Du har blivit vinnande budgivare vid auktionens stängning.

 24. Det är ditt ansvar att övervaka utfallet och statusen på dina bud på EttBraBud.se. Om någon har bjudit över dig med ett högre hemligt maxbud, avgör du själv om du ska fortsätta bjuda på objektet. Om någon med ett högre hemligt maxbud bjuder över dig, måste du lägga ett nytt hemligt maxbud för att kunna fortsätta budgivningen på objektet. Det nya budet måste vara minst 25 kronor högre för objekt vars värde är mindre än 1 999,99 kronor; 50 kronor högre för objekt värda 2 000 kronor - 4 999,99 kronor; 100 kronor högre för objekt värda 5 000 - 9 999,99 kronor; 500 kronor högre för objekt värda 10 000 kronor - 49 999,99 kronor och 1 000 kronor högre för objekt värda mer än 50 000 kronor. Antalet måste vara detsamma som vid ditt tidigare bud.
 25. Om ditt hemliga maxbud är exakt samma som en annan budgivares tidigare lagda hemliga maxbud på samma objekt, kommer den budgivares bud som lades först att förklaras vara det ledande budet.

 26. Om det finns mer än ett objekt tillgängligt av samma vara, kan du lägga bud på mer än ett av objekten (ditt angivna antal). Till exempel kan du bjuda på ett, två eller tre av ett objekt som det finns tre av. Antalet du tilldelas genom ditt bud kan vara lika många som ditt angivna antal eller färre (men aldrig fler), beroende på om det fanns tidigare bud från andra budgivare på samma belopp, eller efterföljande bud på ett högre belopp och angivet antal på dessa. Det tilldelade antalet kan också ändras under pågående auktion om det kommer ett bud som är högre än ditt, det är med andra ord inte säkert att du får det antal du uppgivit. Det lagda hemliga maxbudet och antalet följs åt på så sätt att om en annan budgivare lägger ett hemligt maxbud som innebär att det resulterande budet höjs påverkas hela antalet. Observera att beloppet anges per styck.

 27. På EttBraBud.se tillämpas så kallad förlängd budtid, vilket gör att alla objekt inte stänger vid samma tidpunkt. Om ett bud läggs inom 3 minuter innan auktionen stänger förlängs tiden på just detta objekt med 3 minuter från det tillfälle budet läggs, och fortsätter sedan att förlängas på detta sätt så länge som bud läggs inom den nya 3-minutersintervallen.

  Exempel: Om du lägger ett bud 20.58 och auktionen stänger 21.00 så förlängs budtiden på just detta objekt med 3 minuter till 21.01. Om sedan någon annan bjuder på samma objekt kl 21.00 förlängs budtiden för objektet ytterligare till 21.03 osv. 

 28. Vid tvist mellan budgivare eller mellan budgivare och Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda eller i händelse av tvivel eller tvist beträffande giltigheten på ett bud, äger Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda rätt att avgöra vem som är den vinnande budgivaren. Alla beslut tagna av Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda är slutgiltiga och bindande.

 29. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda ansvarar inte för bud som är förlorade, felplacerade, befunnits ofullständiga eller oläsliga. Inte heller för bristfälliga eller förvanskade dataöverföringar, eller för tekniska fel av något slag såsom tekniskt fel på nätverk, hårdvara eller mjukvara som begränsar en budgivares möjlighet att delta på EttBraBud.se. Bevis för att något skickats är inte bevis för att Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda har mottagit det. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda är inte ansvarig för eventuella internet-, telefonsamtals- eller andra avgifter du kan ådra dig i samband med deltagande på EttBraBud.se.

 30. Under auktionen erhåller du bekräftelser via e-post på bud du har lagt. Här står också om du har blivit överbjuden av en annan budgivare eller om du har vunnit budgivningen. Dessa e-postmeddelanden är endast avsedda för din information. Om du får dem eller ej gör ingen skillnad avseende statusen på ditt eller andra budgivares bud. Endast förteckningen över bud som finns i systemet på EttBraBud.se, såsom den presenteras på auktionswebbplatsen, utgör den gällande budlistan som används av budgivningsprogramvaran för att bestämma vinnande budgivare vid auktionens stängning.

  Toppen

  Betalningsregler

 31. All försäljning är slutgiltig. Detta betyder att den deltagare som vinner budgivningen är köprättsligt bunden vid sitt köp. Ångerrätt kan inte åberopas vid köp på EttBraBud.se.

 32. När auktionen stänger kommer EttBraBud.se att fastställa vem som är den vinnande budgivaren (köparen) för respektive objekt och kontakta köparen via e-post och/eller ringa inom fem dagar, för att informera om vinsten och begära betalning. Budet är bindande för köparen, som är skyldig att erlägga full betalning för hela köpesumman inom 72 timmar efter auktionens slut. Om en vinnare av budgivningen inte kan kontaktas, eller om full betalning inte erläggs inom 72 timmar auktionens slut, äger EttBraBud.se rätt att diskvalificera vinnaren och utse den näst högste budgivaren på objektet till ny vinnare. Om den näst högste budgivaren inte kan kontaktas, eller om full betalning inte erlagts inom två dagar efter meddelande från EttBraBud.se, äger EttBraBud.se rätt att fortsätta diskvalificerings- och meddelandeprocessen eller att ta bort objektet från auktionen.

 33. Den totala köpesumman för ett objekt för respektive vinnande budgivare definieras som det ledande budet för objektet vid auktionens slut, i förekommande fall multiplicerat med det antal objekt som budgivaren förvärvat. I den händelse en budgivare diskvalificeras, och objektet erbjuds till den näst högste budgivaren, kommer den totala köpesumman att vara den näst högste budgivarens hemliga maxbud gånger det antal som tilldelats budgivaren plus eventuella tillämpliga lagstadgade skatter. 

 34. Köparen skall betala den totala köpesumman till EttBraBud.se som tar emot betalningen för den deltagande annonsörens räkning. I vissa fall skall emellertid köparen betala hela köpesumman direkt till deltagande annonsör. Specifika betalningsinstruktioner för varje objekt finns i det meddelande som skickas med e-post till den vinnande budgivaren efter auktionens slut. 

 35. Det är den deltagande annonsörens och den vinnande budgivarens ansvar att skaffa tillämpliga eller nödvändiga licenser, registreringar, garantier eller andra former av godkännande för de sålda objekten och betala avgifter förknippade med detta. 

 36. När full betalning är erlagd, finns köpbevis och kvittens på auktionswebbsidan under rubriken Min sida. Köpbeviset styrker förvärvet och skall uppvisas för den deltagande annonsören som härefter överlämnar varan till köparen. Alla leveransöverenskommelser måste göras med respektive deltagande annonsör. Leverans kan medföra ytterligare kostnader utöver den totala köpesumman. Detta förhandlas separat mellan köparen och den deltagande annonsören. Om köparen behöver ett kvitto med specificerad moms erhålles detta av annonsören vid uthämtande av betalt auktionsobjekt. Kvittots belopp ska vara butikspriset med rabatt avdragen motsvarande mellanskillnaden mellan butikspriset och betalt belopp.

 37. Om du som köpare inte uppfyller dessa krav, inklusive skyldigheten att erlägga full betalning inom 72 timmar efter auktionens slut, kan köpet hävas från den deltagande annonsörens sida. I sådant fall kommer du att utöver köpeskillingen att åläggas att betala ränta jämte alla lagstadgade avgifter och kostnader som uppstår i samband med indrivningen av dessa belopp. Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda och den deltagande annonsören kan välja att bjuda ut objektet till försäljning igen eller sälja det privat och hålla köparen ansvarig för kostnader och förluster som drabbar Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda eller den deltagande annonsören i samband med detta.

 38. Som fastslås i dessa villkor är all försäljning slutgiltig. För den händelse ett objekt som du har förvärvat och betalat, inte presenterats på ett korrekt sätt på EttBraBud.se, kan köpet återgå och återbetalning ske. För att vara berättigad till återbetalning via EttBraBud.se får du inte lösa ut ditt köpbevis för objektet och måste skicka din förfrågan inom fyrtioåtta (48) timmar efter avslutad betalning och mottagande av köpbevis. Var vänlig läs mer under Kontakta oss för information om vart du ska skicka din förfrågan. Vi kommer bara att meddela dig via e-post om statusen på din återbetalning när vi väl mottagit, granskat och processat din förfrågan. Du kan förvänta dig återbetalningen i samma betalningsform som användes vid den ursprungliga betalningen, inom 7-14 arbetsdagar efter att vi mottagit och godkänt din förfrågan. Om mer än 48 timmar förflutit sedan förvärvet eller om du redan har löst ut ditt köpbevis för objektet skall krav på köpets återgång och återbetalning avseende köpeskillingen framställas gentemot den deltagande annonsören direkt.

  Toppen

  Personuppgiftspolicy

 39. För att kunna lägga bud måste du registrera dig. Registreringen kräver ditt fulla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information kommer att användas för att kontakta dig i det fall du är vinnande budgivare. Informationen kommer även att delges Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda och butiken eller företaget, som deltar med respektive objekt. Du loggar in på auktionswebbplatsen med din e-postadress samt ett lösenord, dessutom tilldelas varje budgivare ett unikt användarnamn (alias), som ger möjlighet att följa buden på auktionswebbplatsen. OBS! Ditt användarnamn (alias) kan under vissa omständigheter identifieras av andra som deltar i auktionen. Risken för att detta skall ske är dock obetydlig. Om du inte önskar bli identifierad bör du inte delta på EttBraBud.se.

 40. När du fyller i registreringsformuläret får du möjlighet att välja om du vill få reklamerbjudanden från de annonsörer som deltar på EttBraBud.se eller inte. Genom att klicka och kryssa i rutan erhåller du reklamerbjudanden från deltagande annonsörer eller Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda, som presenterar auktionen. Anmälan är frivillig.

 41. Den som registrerar sig ombeds också lämna information om ålder och kön och om man sedan tidigare är prenumerant på Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda som handhar auktionen. Denna tilläggsinformation samlas in och används uteslutande för statistiska ändamål.

 42. När betalning erläggs för ett vinnande bud, kan ytterligare information såsom kreditkortsnummer efterfrågas från budgivaren. Denna information är uteslutande avsedd för att ge köparen möjlighet att betala för objektet. Kreditkortsinformationen lagras inte på EttBraBud.se efter att transaktionen är klar. 

 43. All information som inhämtas är uteslutande avsedd för Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda och deltagande butikers eller företags räkning. Information kommer inte att delges tredje part utan skriftligt medgivande.

  Toppen